Ο τρόπος που δουλεύω

Εφόσον αυτή η σελίδα δεν έχει να κάνει με εμένα αλλά με “εμάς” και με το πως θα μπορούσαμε να δουλέψουμε καλύτερα μαζί,  θα ήθελα να σας περιγράψω με λίγα λόγια τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω.

Το είδος ψυχοθεραπείας που εφαρμόζω θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “εκλεκτική” που σημαίνει ότι από όλα τα είδη θεραπείας που έχω διδαχθεί φροντίζω να δανείζομαι αυτά τα στοιχεία που θα φανούν χρήσιμα στον εκάστοτε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του.  Με άλλα λόγια, βλέπω τον κάθε πελάτη μου σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αντιμετωπίζει ξεχωριστά προβλήματα και που αξίζει μια εξατομικευμένη θεραπεία.  Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγω την εφαρμογή μιας μόνο μεθόδου, που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καλύψει το φάσμα της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανησυχιών.

Επίσης, βασισμένη στην ιδέα ότι οι άνθρωποι είμαστε πολυσύνθετα όντα και στη σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης ψυχής και σώματος, φροντίζω να παρέχω στους πελάτες μου μια ολιστική θεραπεία.  Αυτό σημαίνει πως αντιμετωπίζω τους πελάτες μου ως ένα όλον και όχι με βάση το ως προς επίλυση πρόβλημά τους αλλά εξετάζοντας και άλλες πλευρές της ζωής τους που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλλει στην δημιουργία ή διαιώνιση του προβλήματός τους.

Ακόμα, υψίστης σημασίας για μένα αποτελεί ο σεβασμός της προσωπικότητας και της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου και η ιδέα ότι με την σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση ο καθένας μας μπορεί να φτάσει στο έπακρο της δημιουργικότητας του. Η θεραπεία αποτελεί ένα ταξίδι, στην διάρκεια του οποίου θεραπευτής και θεραπευόμενος είναι ισότιμοι και όπου ο θεραπευτής δεν επιβάλλει στον συνοδοιπόρο του ποια διαδρομή θα επιλέξει αλλά με μέσο την αποδοχή που του παρέχει τον στηρίζει στην κάθε του απόφαση.
Με αυτό τον τρόπο, το άτομο θα καταφέρει να αποδεσμευτεί από τις πιέσεις που του επιβάλλουν είτε η κοινωνία στην οποία ζει είτε ο ίδιος του ο εαυτός και με θάρρος θα καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους του βασιζόμενος πάντα στις δικές του δυνάμεις.

Τέλος, φροντίζω η θεραπεία να επικεντρώνεται στις δυνατότητες και προτερήματα του καθενός (strengths-based) και όχι στα αδύνατα του σημεία. Με αυτό τον τρόπο, το άτομο προσπαθεί να ανακαλύπτει εναλλακτικές οδούς, επιτυγχάνοντας έτσι τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της προσωπικότητάς του και της δυνατότητάς του να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα στρεσογόνα γεγονότα.

Αθηνά Μάρκου - Ψυχολόγος
Υψίστης σημασίας για μένα αποτελεί ο σεβασμός της προσωπικότητας και της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου και η ιδέα ότι με τη σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση ο καθένας μας μπορεί να φτάσει στο έπακρο της δημιουργικότητάς του.
Στοιχεία της φιλοσοφίας μου
  1. Εκλεκτική ψυχοθεραπεία

  2. Ολιστική αντιμετώπιση

  3. Σεβασμός της προσωπικότητας του πελάτη

  4. Επικέντρωση στις δυνατότητες και τα προτερήματα του καθενός

  5. Αναγνώριση της ικανότητας και δικαιώματος του πελάτη να κάνει τις δικές του επιλογές